Usługi tartaczne od a do z

Do usług tartacznych zalicza się dużo czynności, jakie mają na celu przygotowanie surowca drewnianego do wykorzystania. To w jakie działania drewno będzie przechodzić uzależnione jest od jego przeznaczenia. Z tej przyczyny klient, mający zamiar dokonać nabytku drewna, musi posiadać wiedzę do czego będzie ono przeznaczone i jak powinno być przygotowane.
Pierwszym etapem jest wybór rodzaju drewna. Jest ich dostępnych niezwykle wiele. Na ogół używany jest dąb. Poza nim nagminnie wybierane są: jesion, buk, a także wiele innych. Wszystko zależy oczywiście od cech charakterystycznych poszczególnych typów. Bardzo twardy dąb przydaje się idealnie do budowy domów oraz wykładania posadzek. Jest jednak dosyć drogi. Z kolei akacja wybierana jest z zapałem do produkowania mebli.
tartaki oferują pełną pulę usług przygotowujących drewno do użytku. Pierwszą z nich jest suszenie surowca. Odbiorca może oczywiście kupić drewno mokre. Pozbycie się wilgoci z takiego surowca trwa, w zależności od rodzaju drewna, nawet w okolicach roku. Osuszanie w tartakach przeprowadza się komorowo (w temperaturze dochodzącej do 750C) lub naturalnie.
Usługi tartaczne to przede wszystkim przecinanie drzewa na tarcicę. Tę z kolei zmienia się na różnego rodzaju części drewniane. Należą do nich: drewno budownicze (więźby dachowe, łaty, deski), elementy mebli, trociny i obrzynki, drewno opałowe. Tartaki wykonują również usługę przecinania drewna na wymiar wskazany przez kupującego.

W zakładach tartacznych dokonuje się tarcia drewna bez obrzynania, czyli przez obcięcie tylko dwóch stron oraz z obrzynaniem, a więc przycinając wszystkie cztery płaszczyzny deski. Następną usługą jest rzeźbienie drewna, czyli jego wygładzanie. Tartaki umożliwiają usługi frezowania, ryflowania, pozbycia się wrębów lub nawiercania otworów i wiele innych. Krótko mówiąc można otrzymać produkt przyszykowany wedle własnego uznania, gotowy do bezpośredniego eksploatowania.
Odmienną opcją jest tartak przewoźny, czyli wynajęcie z tartaku urządzenia do obrabiania drewna, które możemy wykorzystać według swoich potrzeb.

Opublikowano w